2 ตุลาคม 2555 @ ไปขอข้อมูลเทศบัญญัติเทศบาลเมืองของบางบัวทอง สำหรับรายวิชา IM 613 Social and Cultural Processes in Environment มาครับ

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมไม่มีเรียน แต่มีสถานที่จะต้องไปติดต่อเพื่อขอตัวเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฏหมายในการดูแล หาบเร่-แผงลอย และยังครอบคลุมประเภทของสถานที่ในการเก็บ กักตุน และจำหน่ายอาหาร เนื่องจากผมตั้งใจว่า คืนนี้จะทำ presentation ของการวิเคราะห์ลักษณะแผงลอย ตามหัวข้อ "การจัดการแผงลอย" ที่ผมเพิ่มเติมหัวข้อเป็น "การจัดการแผงลอยในพื้นที่รองรับกลุ่มลูกค้าประเภทบ้านจัดสรร

ผมได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไว้เรียบร้อยแล้ว จึงแค่มาทำเรื่องยื่นคำร้องเท่านั้น ซึ่งเขาได้เตรียมเอกสารไว้ให้เรียบร้อย หน่วยงานที่ดูแลคือ "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง" ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ เทศบาลเมืองบางบัวทอง


เอกสารยื่นคำร้องครับ


เซ็นต์ชื่อกันในรถครับ

เย็นนี้ผมจะรีบกลับมาบ้าน เพื่อเตรียมสไลด์ และเนื้อหาส่งอาจารย์ฤทธิรงค์ ด้วยครับ และไม่ลืมถ่ายภาพกว้างของจุดขายแผงลอยมาเพิ่มเติม เผื่อว่าจะมีประโยชน์ครับ

ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น