4 เมษายน 2556 @ นำเสนอภาพถ่ายเกี่ยวกับ Universal Design ในรายวิชา AR602 Theories and Concepts in Design ที่ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท

สวัสดีครับเพื่อนๆ น่าจะเป็นบทความครั้งแรกที่เขียนถึงรายวิชา AR602 ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ โดย รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นอาจารย์สอน เป็นวิชาที่ผมรู้สึกสนุกอีกวิชาหนึ่ง เพราะได้เรียนหลายทฤษฎี ที่สามารถนำมาปรับประยุกต์กับการทำวิทยานิพนธ์ได้ครับ และบทความครั้งนี้ก็เป็นงาน presentation ที่อาจารย์ให้ทุกคนไปเตรียมตัวถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับ Universal Design จึงนำมาแบ่งปันครับ

สไลด์ของเพื่อนๆ น้องๆ ก็น่าสนใจมากครับ หลายคนที่นำเอาเรื่องใกล้ตัวมาแบ่งปัน เช่น บนเครื่องบิน การออกแบบตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบเพื่อการใช้งานง่าย สะดวก กับทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนชรา เป็นต้น เพราะการออกแบบตามหลัก Universal Design นั้นไม่ใช่แค่สถานที่ ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ยังรวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยครับ

อาจารย์จะสอนทฤษฎี 2 ครั้ง แล้วให้พวกเรานำเสนอผลงาน 1 ครั้ง สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ใกล้จบคอร์ส ซึ่งพวกเราทุกคนต้องส่งผลงานเป็น proposal ที่เขียนถึงบทความเกี่ยวกับโครงการด้านสถาปัตยกรรม ที่นำเอาทฤษฎี ที่ได้เรียน 4 เรื่อง มาเป็นแนวทาง หากผลงานเสร็จเรียบร้อยก็จะนำมาแบ่งปันนะครับทั้งหมดเป็นสไลด์ของผมที่มาแบ่งปันทุกคนในห้องเรียนครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น