บทความแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆ ครับ


10 มีนาคม 2559 @ ไปเปิดสมองเข้าสัมมนา "กลยุทธ์บุกธุรกิจยุคโซเชียล" START UP CLASS ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ดสวัสดีครับเพื่อนๆ ปกติผมจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างมาก เพราะเราจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้ หลายปีที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้อ่านหนังสือสักเท่าไหร่ แต่จะได้อ่านกฎหมายมากขึ้นแทน ถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะอ่านมากกว่า 10 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับก็จะมีระเบียบต่างๆ เพิ่มเติมอีก โดยรวมก็จะเกี่ยวข้องกับงานและกิจกรรมที่ต้องทำ หรืออาสาช่วยเหลือคนอื่น วิธีลัดอีกทางที่จะทำให้ตัวผมใช้เวลาเรียนรู้น้อยมาก เช่น เพียง 1 วัน ก็คือ การเข้าสัมมนา (Seminar) หรืออบรม (Training) หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งยอมรับเลยว่า ผมร้างลาไปนาน อีกช่องทางหนึ่งคือ การไป ......อ่านต่อ

29-04-58 @ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "กระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม" ที่ร้านอาหารบ้านพลอย พระราม 2สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ผมมีความรู้สึกดีใจ ประทับใจ กับผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับความรู้ "นวัตกรรมกระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม" ทุกท่านเป็นฝ่ายบุคคลของชมรม HR จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีท่านประธานชมรม รวมถึงกรรมการของชมรมหลายท่านเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย และน้องๆ ที่เป็นนักกิจการเพื่อสังคม ที่เชิญผมมาเป็นวิทยากร ให้เวลาผม 3 ชั่วโมง จึงพยายามใส่ ......อ่านต่อ


27-04-58 @ ไปประชุม Kick Off โครงการ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ช่วงเช้าผมกับภรรยามีเข้าร่วมประชุมกับทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงไอซีที ในการเริ่มต้นกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการฯ ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังเซ็นต์สัญญาจ้างดำเนินโครงการ ส่วนตัวยอมรับว่าห่างหายจากการรับงานราชการมานาน และทำให้รู้สึกดีกับคำแนะนำต่างๆ ของทุกท่านที่มีความหวังดีต่องานที่ต้องทำตามกรอบระยะเวลาในสัญญา .....อ่านต่อ


26 พฤษภาคม 2557 @ ไปร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มหาวิทยราลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไทสวัสดีครับเพื่อนๆ มาถึงปี 2557 นี้ ส่วนตัวแอบปลื้มๆ ในใจ เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพราะปีนี้จะสามารถกระจายมีเจ้าภาพได้ถึง 3 มหาวิทยาลัย ยังแอบนึกย้อนหลังไปในวันที่พยายามจะนำเสนอให้กับทั้งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และที่ มจธ. (บางมด) แต่ยังไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไหร่ จนในที่สุดได้รับความร่วมมือจาก อ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ในการดำเนินโครงการที่ สจล. (ลาดกระบัง) และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.โท อีก จนทำให้ตัวโครงการได้รับการยอมรับ และเริ่มมีทิศทาง .....อ่านต่อ

3 มีนาคม 2557 @ ไปร่วมประชุมให้ข้อมูลกับทางผู้บริหารของ Central Retail Corporation ในการจัดสถานที่ หน่วยงานในการฝึกงานของคนพิการสวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วันนี้เป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่เราขอนัดพูดคุย ปรึกษา กับทางผู้บริหารของ Central Retail Corporation ในการให้ข้อมูลของคนพิการอีก 15 คนสุดท้าย ที่ยังไม่ได้สรุปว่าควรจะไปฝึกงานในหน่วยงานใดของเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น หลังคนพิการในโครงการฯ ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 4 เดือน และจะเริ่มฝึกงานในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดการสถานที่ฝึกงานให้กับ 2 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว คือ กลุ่มตำแหน่งช่างซ่อมอิเลคทรอนิคส์ไฟฟ้า และกลุ่มตำแหน่งพนักงานออนไลน์ .....อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2556 @ ไปประชุมและจัดทำการทดลองอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (TSEO)สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมได้ทำภารกิจสำคัญ ส่วนตัวคิดอย่างนั้น เพราะผมกับ อาจารย์อันธิกา สวัสดิ์ศรี และน้องในทีมคือ น้องปูน-ณพงศ์ เพชรรัตน์ กับน้องที่เรียนปริญญาโท ด้วยกัน จะไปร่วมกับทดลองทำ Workshop แบบรวบรัดจากฉบับเต็ม 2 วัน เหลือเพียง 4 ชั่วโมง กับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.) เพื่อเป็นแนวทางให้กับทาง สกส. ได้ทราบกระบวนการทำงานของโครงการของเรา รวมถึงวิทยานิพนธ์ของผมที่มีกระบวนการนี้อยู่ด้วย ในการที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบการ .....อ่านต่อ

3 ตุลาคม 2556 @ ไปพบบปะแลกเปลี่ยนโครงร่างวิทยานิพนธ์ของรุ่น 1 สถาปัตยกรรมภายใน-การจัดการออกแบบภายใน คณะสถาปัตย์ ที่ ม.กรุงเทพ (กล้วยน้ำไท): สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมีนัดกับน้องๆ ในรุ่น ที่ ม.กรุงเทพ กล้วน้ำไท เพื่อนำโครงร่างวิทยานิพนธ์มาแลกเปลี่ยนกัน วันนี้ที่มานำเสนอมีของวุ้น พลอย และผม ในเวลา 17.00-20.00 น. โดยได้ความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ฤทธิรงค์ (ผอ.หลักสูตร) ที่ประสานงานสถานที่ให้ เพราะห้องเรียนปกติเต็มหมดครับ ครั้งที่ 2 นี้พวกเรามากันเยอะเลย แอบดีใจ มากันตั้ง 8 คน ที่ผมดีใจเพราะว่า เทอมนี้เราไม่มีเรียน ทำให้ทุกคนห่างกัน .....อ่านต่อ

26 กันยายน 2556 @ ไปพบปะแลกเปลี่ยนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของรุ่น 1 สถาปัตยกรรมภายใน-การจัดการออกแบบภายใน คณะสถาปัตย์ ที่ ม.กรุงเทพ (กล้วยน้ำไท): สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้จะเป็นนัดแรกที่พวกเรารุ่น 1 ปริญญาโท สถาปัตย์ จะมารวมตัวกันเพื่อนำโครงร่างวิทยานิพนธ์ของตัวเองมาแบ่งปันกัน ช่วยกัน ดู เตือน ติ ว่ากันไป ครั้งนี้มากัน 5 คนครับ มีพลอย (หัวหน้ารุ่น) โบว์ เปิ้ล วุ้น และผม ส่วนห้องเต็มหมดครับ ครั้งหน้าคงต้องแก้ปัญหาเรื่องห้อง หากต้องมารวมตัวกันทุกวันพฤหัส ดังนั้นครั้งนี้พลอยจึงเสนอให้พวกเราไปรวมตัวกันที่อาคารแอดมิดชั่น ระหว่างพลอย โบว์ และผม นำเสนอให้ทุกคน เปิ้ลกับวุ้น จะคอย comment เรื่องรูปแบบที่ถูกต้องของ ม.กรุงเทพ .....อ่านต่อ

18 กันยายน 2556 @ ไปร่วมสัมภาษณ์อาจารย์ (ผู้ใช้งาน) เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับงานวิทยานิพนธ์ของเพื่อนเรียนปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไทสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมีนัดคุยงานนอกบ้าน และมีแวะมาที่ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท ด้วยเรื่องสำคัญ คือ มาเป็นเพื่อนน้องโบว์ ที่อาคาร ADMISSION เพราะน้องโบว์มีต้องมาขอถ่ายภาพ และสัมภาษณ์เบื้องต้นการใช้งานอาคาร ประกอบงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ สิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวตั้งใจอย่างมาก คือ การเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นกิจกรรมต่างๆ ที่ให้น้องๆ ในรุ่นรับรู้ รับทราบ ถึงความเคลื่อนไหวของแต่ละคนในรุ่น เพื่อให้ทุกๆ คนต่างทราบความคืบหน้าของกันและกัน ซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้ว่า .....อ่านต่อ

18 สิงหาคม 2556 @ ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนัดคุยเรื่องทำสารคดีวิทยานิพนธ์ ที่พระจอมเกล้า' ลาดกระบัง: สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นวันนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เกี่ยวกับเครื่องมือหรือหัวข้อในการสัมภาษณ์ โดยนัดเจอกันที่โรงอาหารของคณะสถาปัตย์ วันนี้รู้สึกถึงความคืบหน้า และคำแนะนำต่างๆ ของทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (อ.วิว) และอาจารย์ฤทธิรงค์ (อ.หนอน) ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการทำบทที่ 1-2-3 ให้ทันภายใน 31 สิงหาคม 2556 และรอ present โครงร่างวิทยานิพนธ์ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2556 นี้ครับ .....อ่านต่อ

13 สิงหาคม 2556 @ ไปลงทะเบียนเรียนปริญญาโท ปี 2 เทอม 1 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไทสวัสดีครับเพื่อนๆ "เผลอแว๊บเดียวครบ 1 ปีที่มาเรียนที่ ม.กรุงเทพแล้วเนอะ" เป็นประโยคที่ผมได้ยินจากเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตศึกษา ทักทาย ขณะกำลังเขียนใบลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา โดยน้องในรุ่นช่วยเขียนให้ อย่างที่รู้ๆ กันว่าผมคงเขียนลำบาก ในใจก็นึกว่า อืม...เวลาเร็วเหมือนเดิม 1 ปีผ่านไปที่ได้มีโอกาสมาเรียน ป.โท การจัดการออกแบบภายใน เป็นเวลาที่ผมรู้สึกดีๆ มากมาย ได้เรียนอีกครั้ง (ถึงแม้จะอายุเยอะแล้วก็ตาม) ได้พบกับอาจารย์ทุกท่าน ได้รู้จักน้องๆ ได้เติมเต็มชีวิตที่เหลืออยู่ .....อ่านต่อ

141: มุมมองที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากเรียนปริญญาโทสถาปัตย์ การจัดการออกแบบภายใน มีตัวอย่างเป็นหนังสั้นให้ดูด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้พิมพ์ขึ้นเพราะเริ่มจากเสริช์จะดูภาพยนตร์ล่วงหน้าที่จะดูคืนนี้จากไทยพีบีเอส จนเจอหนังสั้นเรื่อง "รักโง่ๆ" เห็นว่า สิบกว่านาทีจึงดู ดูแล้วชอบภาพสุดท้ายตอนจบ ที่เป็นภาพวิวทิวทัศน์ในกรุงลอนดอน นึกต่อไปถึงตอนที่เรียนในรายวิชาปริญญาโท ที่ ม.กรุงเทพ จนถึงวินาทีนี้ก็ยิ่งรักวิชาที่เรียนของรายวิชาต่างๆ ในสาขาสถาปัตย์มาก รู้สึกได้ว่าเป็นตัวผมอย่างมาก เร็วๆ นี้ก็จะเรียนตัวเรียนจบแล้ว ยากที่สุดคือ ทำวิทยานิพนธ์จบในปีหน้าครับ .....อ่านต่อ

8 มิถุนายน 2556 @ ไปเยี่ยมบ้านรุ่นพี่แถวปทุมธานี ถึงกับ "อมยิ้ม" ที่เห็นป้ายโฆษณาพื้นที่เช่าค้าตลาดนัด หรือแผงลอยครับสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมีธุระสำคัญ คือสำคัญในความรู้สึกของผมนะครับ ที่บ้านรุ่นพี่แถวปทุมธานี ตอนระหว่างเดินทางไป กำลังอ่านแผนที่ที่พริ้นท์ติดมือมา ปรากฏว่า เห็นป้ายโฆษณา 2 ป้ายว่า "ใครใคร่ "ม้า" ค้า" และ "ใครใคร่ "ช้าง" ค้า" ผมก็ถึงกับอมยิ้มแบบนาน จนไปถึงบ้านรุ่นพี่ ก็เพราะว่า ข้อความในป้ายโฆษณาทั้งสองไปตรงกับบทความทีผมเคยเขียนเอาไว้ หลังเสร็จธุระจึงให้น้องผู้ช่วยวนรถมาถ่ายภาพโดยเฉพาะ และยังตั้งใจ .....อ่านต่อ

23 พฤษภาคม 2556 @ ไปร่วมงานประชุมวิชาการ BERAC 4, 2013 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ รังสิตสวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้เป็นอีกวันที่ผมมีความรู้สึกกับความคุ้มค่าที่ในวันหนึ่งเราได้ทำ ได้ทำในที่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก คือ ได้มานั่งฟังเท่านั้นเอง ส่วนตัวผมคิดว่าสุดยอดของการรู้ คือการอ่าน มากกว่าการอ่านคือ การเขียน มากกว่าการเขียนก็คือการฟัง และสุดยอดที่สุดของที่สุดก็คือการนิ่งๆ ไม่ขยับ เพราะจะทำให้มีการประมวลผลในสมองแบบที่เราก็คาดคิดไม่ถึง ผมมักคิดนี่ นั่น โน่น ในตอนที่นิ่งเฉยๆ บ่อยๆ ดังนั้นวันนี้มาเตรียมตัวมาฟังอย่างเดียวครับ .....อ่านต่อ

8 เมษายน 2556 @ ไปสำรวจตามหัวข้อ Site Survey ในรายงาน Feasibility Study ของรายวิชา IM611 Integrated Environmental Design and Management: สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมกำลังเร่งทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับ Feasibility Study ของโครงการหมู่บ้าน ลัดดาวิลล์ ไพรเวท 3 แต่ปรากฏว่าทำไปทำมา ข้อมูลภาพถ่ายในส่วนของ Site/ Space Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทำเล สถานที่ตั้งโครงการ ยังไม่เพียงพอ กลุ่มเราอยากให้ผลงาน Feasibility Study ฉบับนี้ดีที่สุด ผมจึงตัดสินใจรีบออกจากบ้านเพื่อไปเก็บภาพถ่ายเพิ่มเติม กอปรกับมีนัดหมายกับพี่กุล เพื่อไปรับหนังสือ "คิดค้นไว" ในงานสัปดาห์หนังสือ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ด้วยครับ .....อ่านต่อ

4 เมษายน 2556 @ นำเสนอภาพถ่ายเกี่ยวกับ Universal Design ในรายวิชา AR602 Theories and Concepts in Design ที่ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท: สวัสดีครับเพื่อนๆ น่าจะเป็นบทความครั้งแรกที่เขียนถึงรายวิชา AR602 ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ โดย รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นอาจารย์สอน เป็นวิชาที่ผมรู้สึกสนุกอีกวิชาหนึ่ง เพราะได้เรียนหลายทฤษฎี ที่สามารถนำมาปรับประยุกต์กับการทำวิทยานิพนธ์ได้ครับ และบทความครั้งนี้ก็เป็นงาน presentation ที่อาจารย์ให้ทุกคนไปเตรียมตัวถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับ Universal Design จึงนำมาแบ่งปันครับ .....อ่านต่อ

27 มีนคม 2556 @ เตรียมงานการจัดสัมมนา "กระบวนการศึกษางานวิจัยทางสถาปัตยกรรมสำหรับความหลากหลายทางกายภาพ" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มี.ค.56 ครับ: สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ 27 มีนา แล้วใกล้วันที่ 29 มีนาคม 56 ซึ่งผมกับน้องเท็น มีคิวหน้าที่เป็นส่วนการจัดการสัมมนา ในหัวข้อ "กระบวนการศึกษางานวิจัยทางสถาปัตยกรรมสำหรับความหลากหลายทางกายภาพ" โดยมี อ.ดร.เบญจมาศ กุฎอินทร์ มาเป็นวิทยากรรับเชิญ ถ้าไม่ได้มาเรียนวิชา AR603 SEMINAR IN DESIGN RESEARCH  คงไม่ได้มาเรียนรู้ั้นตอนการจัดสัมมนา ปกติมีแต่ตัวเองไปร่วมงาน หรือไปเป็นวิทยากร จึงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ .....อ่านต่อ

24 มีนาคม 2556 @ ไปร่วมสอนนักศึกษา ม.ชีวิต รายวิชาที่ 2 เรื่องการสัมมนาปัญหาสุขภาพจิตชุมชน ที่ จ.ชัยนาท ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ เมื่อคืนไม่ได้นอน เพราะเตรียมสไลด์การสอนให้กับนักศึกษา ม.ชีวิต ตามนัดหมายวันนี้ที่มาเป็นผู้ช่วยสอนให้กับพี่ดวงพร อิฐรัตน์ ที่ ศรป.หันคา ที่ตั้งอยู่ที่ รร.วิจิตรรังสรรค์ และวิชานี้คือ CH4016 สัมมนาปัญหาสุขภาพจิตชุมชน ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมก็เรียน ป.โท สาขาการจัดการออกแบบภายใน ผมก็กำลังเรียนวิชา SEMINAR DESIGN RESEARCH ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นอีกวิชาที่ผมชอบมากครับ เนื่องจากผมชอบเรียนรู้จากการสัมมนาครับ .....อ่านต่อ

22 มีนาคม 2556 @ SEMINAR DESIGN RESEARCH ครั้งที่ 5/7 คุณนิวัติ โพธิ์แท่น หัวข้อ “การบริหารงานสำนักงานขนาดเล็ก การบริหารจัดการโครงการทั้งในและต่างประเทศ”: สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้ว ที่ทางอาจารย์วิว กับอาจารย์แบงค์ มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้พวกเราฟัง รวมทั้งยังให้พวกเราได้เรียนรู้การจัดการสัมมนาด้วย ซึ่งครั้งที่ 6 วันที่ 29 มี.ค.56 กลุ่มผมก็เป็นฝ่ายการจัดการแล้วด้วยครับ สำหรับครั้งนี้ ผมอยากให้เพื่อนๆ ผู้อ่านได้รับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ว่าพวกเราได้รับความรู้อะไรบ้าง จึงตั้งใจว่าจะนำเอาการบ้านที่ต้องส่งอาจารย์มาแบ่งปันในทุกบทความเลย .....อ่านต่อ

15 มีนาคม 2556 @ SEMINAR DESIGN RESEARCH ครั้งที่ 4/7 คุณทีปกร แย้มกสิกร หัวข้อ "กระบวนการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในสายวิชาชีพปัจจุบัน": สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับครั้งที่ 4 ของการสัมมนา ของวิทยากรคุณทีปกร แย้มกสิกร เจ้าของ (MD) Anyidea Co., Ltd. ที่จะมาบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในสายวิชาชีพปัจจุบัน" ที่ผมเองต้องสารบาปก่อนเลยครับว่า มาช้าตั้งชั่วโมงครึ่งครับ เนื่องจากเดินทางจากชัยนาทก็ 16.00 น. เข้าไปแล้วครับ ซิ่งเต็มที่มาถึงบางบัวทองก็ 18.00 น. เข้าไปแล้วครับ บนถนนรัตนาธิเบศร์ไปไม่ได้เลย ต้องหนีไปวิ่งเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา .....อ่านต่อ

8 มีนาคม 2556 @ SEMINAR DESIGN RESEARCH ครั้งที่ 3/7 อ.ดร.ณัฎฐิณี กาญจนาภรณ์: การศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมในมิติของ "บ้าน" ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมสวัสดีครับเพื่อนๆ ครั้งที่ 3 แล้วกับการเรียนวิชา  SEMINAR DESIGN RESEARCH ของอาจารย์วิว และอาจารย์แบงค์ วันนี้วิทยากรรับเชิญ คืออาจารย์ดร.ณัฎฐิณี กาญจนาภรณ์ ที่มาบรรยาย 2 หัวข้อ คือ การศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมในมิติของ "บ้าน" ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และ การสอน นศ.ปี 4 ป.ตรี แบบสตูดิโอ ที่ให้ นศ.ส่งงานด้วยการทำภาพยนตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ......อ่านต่อ

26 กุมภาพันธ์ 2556 @ ไปสำรวจราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการที่ทำโปรเจ็ค ของรายวิชา IM611 Integrated Environmental Design and Management: สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับเทอม 2 ของการเรียนปีแรก พวกเรามีเรียนกัน 3 วิชาครับ ต้องยอมรับว่าทั้ง 3 วิชาในเทอมนี้ผมสนุกมากๆ เทอมที่แล้วทั้งสนุกทั้งเครียด เพราะว่าเรียนถึง 6 วิชา ดังนั้นเทอมนี้จึงยังไม่เครียดครับ มีวิชาหนึ่งเรียนคล้ายๆ Marketing กับ Economic มารวมกัน คือวิชา IM611 Integrated Environmental Design and Management คือเรียน เกี่ยวกับ การวิเคราะห์โครงการต่างๆ ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของโครงการ .....อ่านต่อ

1 กุมภาพันธ์ 2556 @ SEMINAR IN DESIGN RESEARCH ครั้งที่ 1/7 คุณจีรเวช หงสกุล: กระบวนการออกแบบเพื่อความยั่งยืนของงานสถาปัตยกรรมกับบริบทของสภาพแวดล้อมสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นอีกครั้งของการเรียนที่สนุก มีสาระ จากการสัมมนาของวิทยากรรับเชิญ คุณจีรเวช หงสกุล มากๆ (สามารถอ่านข้อมูลเบื้องต้นของคุณจีรเวช ได้ที่ลิงก์นี้ครับ) พอมาถึงห้องเรียนที่วันนี้จะกลายเป็นห้องสัมมนาก็ได้พบกับความตั้งใจ การเตรียมงานของน้องๆ กลุ่ม 1 ใจหนึ่งก็ดีใจที่น้องๆ ตั้งใจมาก อีกใจหนึ่งก็ ซวยแล้ว ถ้าถึงครั้งของกลุ่มผม จะทำยังไงดี ต้องท้าวความสั้นๆ ว่าน้องกลุ่มนี้ (แก๊งค์นี้) เขาทำงานดีไซน์อลังการอยู่แล้วครับ .....อ่านต่อ

17 มกราคม 2556 @ รวมเป็นกรณีศึกษาของคนพิการที่ใช้พื้นที่ ให้กับนักศึกษาปริญญาโทรุ่นพี่ ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไทสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมหาวิทยาลัยเป็นวันที่ 2 ของการเปิดเทอมที่สอง ปีการศึกษาที่ 1 และก็มาเร็วนิดนึง เพื่อลองดูว่ารุ่นพี่ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ว่างไหม เนื่องจากพอทราบว่ามาแน่ๆ จึงลองโทร ปรากฏว่าพอมีเวลา จึงรีบนัดมาตามถ่ายการใช้งานพื้นที่ตามเส้นทางที่ใช้ประจำ จะด้วยช่วยทุ่นเวลาในวันพุธหน้าที่ได้นัดกันไว้ เริ่มตั้งแต่จอดรถที่จุดจอด ไไปทานข้าว กลับขึ้นตึก ใช้ลิฟต์ เพื่อไปห้องเรียน และจะเก็บตกอีกทีวันพุธคงจะครบครับ .....อ่านต่อ

13 มกราคม 2556 @ ได้รับโอกาสไปร่วมสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ในหัวข้อ "การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่" ที่จังหวัดชัยนาทสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ ของศูนย์หันคา จ.ชัยนาท ให้กับคุณดวงพ อิฐรัตน์ ซึ่งมีการสอนตามลำดับดังนี้ คือ การชมวีดีโอรายการ ASEAN Beyond 2015 ตอนข้าวเวียดนามชนะข้าวไทย? ต่อด้วยการบรรยายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม จบการบรรยายต่อด้วยการนำเสนอผลงานการไปสำรวจสิ่งแวดล้อมชุมชนของตัวเอง 5 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง น้ำ ดิน อากาศ สารเคมี และพาหะนำโรค .....อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2555 @ ไปร่วมสำรวจ เก็บข้อมูลกับนักศึกษาปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกะบังที่ บ้านพักผู้สูงอายุบางแค : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ป็นวันนัดรวมพลกับนักศึกษาปริญญาเอกของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ "บ้านสงเคราะห์คนชราบางแค" ที่อยู่ใกล้ๆ กับซอยเพชรเกษม 39/1 เพื่อทำตามกำหนดเวลา เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Work Shop ในวิชาเรียนที่ลาดกระบัง ส่วนผมนั้นเป็นตัวแถมครับ เพราะว่าผมเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์เหมือนกัน สำคัญที่อาจารย์ผ้สอนเป็นท่านเดียวกัน คือ รศ.ดร.นพดล สหชัยเสรี .....อ่านต่อ


23 ธันวาคม 2555 @ ไปร่วมเป็นผู้ช่วยสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่จังหวัดชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมได้มีโอกาสมาช่วยคุณดวงพร อิฐรัตน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชาให้กับนักศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) ที่ ศรป.หันคา โดยผมได้เตรียมการสอนมา 2 บทคือ สิ่งแวดล้อม (+ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม) และระบบนิเวศ ซึ่งยอมรับว่าตอนที่เตรียมการสอนนั้นมึนมาก คือ ตอนที่อ่านซ้ำรอบ 2 จึงจะมีไอเดียทำสไลด์ ผมพยายามทำสไลด์ให้เข้าใจง่าย ดูง่าย .....อ่านต่อ


20 ธันวาคม 2555 @ ไปร่วมประชุมกับบริษัท Wingle จากประเทศญี่ปุ่น ที่สำนักงานของ Change Fusion : สวัสดีครับเพื่อนๆ โดยเฉพาะเพื่อนคนพิการ เพราะว่าผมได้มีโอกาสพบพูดคุยกับชาวญี่ปุ่น 3 ท่าน ที่มาจากบริษัท Wingle ซึ่งเป็นองค์กรด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการที่ญี่ปุ่น คือ คุณอะซึมิ ฮาเซกาว่า (Atsumi Hasegawa, Representative Director), คุณชิเงโยชิ ซาคาอิ (Shigeyoshi Sakai, Corporate Planing Manager) และคุณมิชิโยะ ซาโตะ (Michiyo Sato, Researcher) โดยมีผู้ประสานงานเป็นคุณแพรวา สาธุธรรม (ตำแหน่ง Social Innovator) ของ Change Fusion Institute เราประชุม .....อ่านต่อ

18-20 ธันวาคม 2555 @ ไปร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2555 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ตอนที่ 3/3 เก็บตก : สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับตอนที่ 3 นี้ก็เป็นเหมือนทุกกิจกรรมที่ผมไปร่วมแบบมีหลายวัน ก็จะนำภาพบรรยากาศโดยรวมมาให้เพื่อนๆ ดู หรือจะเรียกว่าเก็บตกก็ได้ (ปกติแล้ว ถ้าผมไม่ได้ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลละก็ ผมก็นึกอะไไม่ออก ส่วนตัวไม่รู้ว่าน้องผู้่วยจะรำคาญรึเปล่า เพราะว่าให้น้องเขาถ่ายเยอะอยู่เหมือนกัน) ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2555 มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย และยังมีภาพแสดงที่ผมชอบมากอยู่ชุดหนึ่ง ลองตามอ่านดูละกันครับ .....อ่านต่อ

18-20 ธันวาคม 2555 @ ไปร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2555 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ตอนที่ 2/3 : สวัสดีครับเพื่อนๆ ในวันที่ 2 นี้ก็เช่นเดิม ผมมาถึงก็เข้าห้องประชุม 1 เพื่อติดตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในใจก็แอบนึกถึงประเด็นด้านสิทธิ์คนพิการี่มีการนำเสนอความคืบหน้าในขาเคลื่อนที่ห้องประชุม 3 ของเมื่อวานว่าเป็นอย่างไร ส่วนตัวสบายใจไปเปราะหนึ่งเพราะมีพี่ๆ คนพิการเก่งๆ หลายคน ที่เข้าร่วมประชุมด้วย แต่ตอนทานข้าวกลางวัน ปรากฏว่าพี่ๆ เรียกเข้าไปคุยด้วย เพื่อเข้าประชุมย่อย ซักซ้อมประเด็นที่จะนำเสนอ .....อ่านต่อ

18-20 ธันวาคม 2555 @ ไปร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2555 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ตอนที่ 1/3 : สวัสดีครับเพื่อนๆ เป็นปีที่ 2 แล้วที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2555 ที่ศูนย์ไบเทค บางนา ในนามของส่วนวิชาการของสมัชาจังหวัดชัยนาท ที่พี่ดวงพร อิฐรัตน์ มอบหมายหน้าที่ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ผมมาสายไป 1 ชั่วโมงเนื่องจากรถติดมากๆ มาถึงก็ได้พบกับพี่ๆ จากชัยนาท ปลัดฯ จักรวาล พี่นก พี่เพ็ญศรี เป็นต้น และยังได้เจอพี่ๆ อีกหลายจังหวัด ผมชอบงานสมัชชามากเพราะมีความรู้มากมายให้เรียนรู้ และติดตามประเด็นต่างๆ .....อ่านต่อ

28 พฤศจิกายน 2555 @ present ผลงานการบ้านของรายวิชา IM 613 Social and Cultural Processes in Environment ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากที่ผมได้ไปเก็บข้อมูลมาจากบริเวณแผงลอยแถวบ้าน ที่ผมได้เคยพิมพ์บทความเอาไว้แล้วหลายตอน เช่น วันที่ 19 กันยา 5525-29 กันยา 552 ตุลา 55, 9 ตุลา 55 มีบทความสัมภาษณ์กับสำรวจ, เป็นต้น ก็มาถึงคราวที่ต้องนำเสนอ ครั้งสุดท้าย ใกล้ปิดเทอมแล้วด้วยครับ วันนี้มี 3 คนแรกที่จะนำเสนอก่อน คือ บูม ผม และพลอย 3 คนแรก และเราเริ่มกันตั้งแต่บ่าย 4 โมงครับ และคาดว่าต้องอยู่ถึง 3 ทุ่ม ส่วนตัวตั้งใจอยู่ให้ครบเวลา ดูและให้กำลังใจน้องๆ หลานๆ ให้ครบทุกคนครับ .....อ่านต่อ

28 พฤศจิกายน 2555 @ ไปร่วมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ตอนช่วงเช้า ผมได้รับโอกาสจากอาจารย์วิว ไปร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของน้องๆ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับน้องๆ ช่วยกันออกแบบบ้านสำหรับคนพิการครับ มีทั้งหมด 5 กรณีครับ แตกต่างกันตามความพิการ โดยอาจารย์ให้มีการแบ่งกลุ่ม 10 กลุ่ม มี 2 กลุ่มที่ต้องออกแบบให้คนพิการ 1 คนครับ ประมาณว่าให้มีการแข่งขันกันไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

23 พฤศจิกายน 2555 @ เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ซื้อแผงลอย ที่บริเวณหร้าหมู่บ้านลภาวัน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ในงานรายวิชา IM 613 Social and Cultural Processes in Environment : สวัสดีครับเพื่อนๆ คืนนี้ผมได้เวลาต้องเก็บข้อมูลสำคัญแล้วครับ เดิมที่ตั้งใจว่าจะหาน้องๆ ที่รู้จักกันมาช่วยเก็บข้อมูล เพราะอยากได้ข้อมูลเชิงสถิติ แต่ทุกคนก็ติดเคลียร์งานของตัวเอง เพราะผมไม่ได้วางแผนไว้แต่แรกว่าควรจะสัมภาษณ์ คือ ทำไปทำมาก็ไม่พ้น ควรสัมภาษณ์ให้รู้ข้อมูลสำคัญบ้าง มันเป็นกระบวนการครับ จบที่ต้องสัมภาษณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ คืองานแบบนี้ มั่วไม่ได้ เราไม่ได้เป็นคนตรงนั้น ความจริงจึงเป็นผลงานที่ดีที่สุด .....อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2555 @ ไปสำรวจพื้นที่การบ้าน POP UP STORE ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากที่ได้เรียนราชวิชา IM 612: Factors Technologies and Innovation of Built Environment และได้ส่งการบ้านแรกไปแล้วกับ การวิเคราะห์ Book Store (B2S) ก็มาถึงการบ้านที่ 2 ซึ่งเป็นกรณีของ POP UP Store ซึ่งอาจารย์ได้ให้โจทย์เป็นพื้นที่ในเดอะมอลล์โคราช อาจารย์ธารา ท่านได้ให้ข้อมูลทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ตามนิสัยครับ อยากไปดูสถานที่จริง วันนี้พอมีเวลาแบ่งปันได้ เลยไปเที่ยวโคราชดีกว่า .....อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2555 @ ไปพบพูดคุยกับ ผอ.องค์กรคนพิการสากลฯ ที่สำนักงาน พหลโยธิน 5 เรื่องแผงลอยที่บริเวณสยาม: สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ภารกิจหลายที่อีกวัน เช้าไปที่ TK park บ่ายรีบมาที่ องค์กรคนพิการสากล แล้วจะตระเวณเอาไฟล์เสียงไปให้น้องๆ คนพิการถอดเทป ครับ สำหรับบทความนี้ก็เป็นช่วงบ่ายที่นัดน้องแนน นักศึกษาปริญญาโท ที่เรียนชั้นเดียวกัน ไปพบพี่เสาวลักษณ์ พวงเงิน ที่องค์กรคนพิการสากล (ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) แถวพหลโยธิน ใกล้อยกอนุสาวรีย์ชัยฯ เพื่อไปพบพูดคุย และขอข้อมูล เกี่ยวกับการออกแบบทางเท้า .....อ่านต่อ

9 ตุลาคม 2555 @ ไปสัมภาษณ์เจ้าของที่เช่าร้านปลาหมึกปิ้ง สำหรับรายวิชา IM 613 Social and Cultural Processes in Environment มาครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้รีบออกมานอกบ้านไปโรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อตรวจตา (อ่านเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้) แล้วมาทานข้าวเที่ยงที่พื้นที่ให้เช่าของแผงลอย "ปลาหมึกปิ้ง" ครับ เป็นตามคำภาษิตโบราณครับว่า "สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น" มีรายละเอียดสำหรับการทำการบ้านส่งอาจารย์ฤทธิรงค์พอสมควร ซึ่งผมนิยามเองว่ารายละเอียดแนวขวางตามหัวข้อ ที่ได้นำเสนออาจารย์ ตามรายวิชา Social and Cultural Processes in Environment ครับ .....อ่านต่อ

9 ตุลาคม 2555 @ ไปสำรวจอาคารและแผงลอยเพื่อทำ Lay out ของแผงลอย สำหรับรายวิชา IM 613 Social and Cultural Processes in Environment มาครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมไม่มีไปเรียน แต่ออกจากบ้านแต่เช้า เพราะมีไปตรวจตาที่โรงพยาบาลบางบัวทอง จากนั้นมากินข้าวกลางวันที่ร้านของพี่ปิ้ว เจ้าของที่เช่าให้กับแผงลอย "ปลาหมึกปิ้ง" ที่ผมเคยสัมภาษณ์มาแล้ว แต่วันนี้ก็ขอสัมภาษณ์ที่เช่าแทน พอบ่ายก่อนฝนจะตก ผมกับคนขับรถก็รีบไปสำรวจพื้นที่ 5 ช่วงเสาไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่แผงลอยทั้งหมดของบริเวณหน้าหมู่บ้านลภาวันด้วยการ sketch พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และแผงลอยบางส่วนเท่าที่มี .....อ่านต่อ

2 ตุลาคม 2555 @ ไปขอข้อมูลเทศบัญญัติเทศบาลเมืองของบางบัวทอง สำหรับรายวิชา IM 613 Social and Cultural Processes in Environment มาครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมไม่มีเรียน แต่มีสถานที่จะต้องไปติดต่อเพื่อขอตัวเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฏหมายในการดูแล หาบเร่-แผงลอย และยังครอบคลุมประเภทของสถานที่ในการเก็บ กักตุน และจำหน่ายอาหาร เนื่องจากผมตั้งใจว่า คืนนี้จะทำ presentation ของการวิเคราะห์ลักษณะแผงลอย ตามหัวข้อ "การจัดการแผงลอย" ที่ผมเพิ่มเติมหัวข้อเป็น "การจัดการแผงลอยในพื้นที่รองรับกลุ่มลูกค้าประเภทบ้านจัดสรร .....อ่านต่อ

25, 29 กันยายน 2555 @ ไปสำรวจและขอสัมภาษณ์เจ้าของแผงลอย และที่เช่า สำหรับรายวิชา IM 613 Social and Cultural Processes in Environment ครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากที่ผมได้เลือกหัวข้อเกี่ยวกับ "แผงลอย" ในวิชาของอาจารย์ฤทธิรงค์แล้ว ยังงงๆ มึนๆ เล็กน้อย แต่เริ่มเห็นทิศทางของหัวข้อที่ชัดมากขึ้น ผมเลือกที่จะเก็บข้อมูลจากกค้นหาในอินเตอร์สำหรับข้อมูลภาพกว้าง และตัวกฏหมาย ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ผมเลือกที่จะสัมภาษณ์ผู้ค้าแผงลอย "ปลาหมึกปิ้ง" แถวบริเวณหน้าหมู่บ้านลภาวัน บนถนนบางกรวย-ไทรน้อย คือเป็นลักษณะชุมชนบ้านจัดสรร ในเขตบางบัวทอง จ.นนทบุรี (ใกล้บ้านครับ) .....อ่านต่อ

24 กันยายน 2555 @ การนำเสนอครั้งแรกของรายวิชา IM 612 Factors, Technologies and Innovations of Built Environment หัวข้อ B2S ของพวกเราครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากได้ไปเก็บข้อมูล B2S กันมาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กย. 55 พวกเราก็เร่งทำข้อมูลเพื่อวันจันทร์ที่ 24 นี้จะต้องมานำเสนอหน้าห้องกัน ซึ่งพวกเราแบ่งเป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มผมจะพิเศษตรงที่มีผมเป็นตัวแถม จึงมี 4 คน กลุ่มอื่นๆ จะมี 3 คนครับ รวมทั้งห้องแล้วมีเรียน 19 คนครับ วันนี้อาจารย์ธารา สาครพันธุ์ มาฟังบรรยายและให้คำแนะนำดีๆ กับเราครับ ผมพิมพ์ comment คลอด อาจารย์ให้คำแนะนำพร้อมประสบการณ์ของตัวเองได้แทบทุกหัวข้อของพวกเรา .....อ่านต่อ

22 กันยายน 2555 @ ไปสำรวจ B2S เพื่อนำเสนอเบื้องต้น ตามรายวิชา IM 612 : Factors, Technologies and Innovation of Built Environment ครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันเสาร์ที่ 22 กย. 55 นี้ถือว่าค่อนข้างหนักสำหรับผมเพราะว่า ผมจะต้องนั่งทั้งวัน ทั้งๆ ที่ผมกำลังจะเกิดแผลกดทับที่ก้น ทั้งๆ ที่รู้ว่าจะมีโอกาสเป็น แต่มันเป็นเพียงความจำเป็นของคนพิการรุนแรง ที่อาจจะต้องมีวิธีการจัดการที่มากกว่าคนปกติสักหน่อย หลังจากเรียนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยจบในตอนเช้า ต่อด้วยการนำเสนอผลงานปิดรายวิชา PL142 Fundamental Designผมก็ได้นัดน้องๆ ไปสำรวจ B2S ด้วยกันที่ Central World .....อ่านต่อ

22 กันยายน 2555 @ วันนี้นำเสนองานออกแบบร้านอาหาร ตามรายวิชา Fundamental Design in Built Environment และเป็นวันปิดรายวิชาครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้พวกเราจะมีการนำเสนอผลงานเป็นบอร์ดขนาด A2 ซึ่งส่วนใหญ่จะไปสั่งพิมพ์ที่ร้านอัดรููปกันครับ มีของผมนี่ละครับที่เป็น A4 แต่เอามาต่อกันจนเป็น A2 ครับ สาเหตุเพราะว่าผมยังทำผลงานไม่เสร็จ จึงต้องนำมาทำภายในชั่วโมงเรียนสุดท้ายนี้ด้วยครับ ดูของน้องๆ ที่เรียนด้วยกันแล้ว อ้าปากค้าง แบบว่าสวยมากๆ ส่วนตัวไม่เคยมีประสบการณ์ และทำงานทางสายนี้เลย จึงมีพิจารณาเป็นของตัวเองว่า สวยงาม และก็เก่งๆ กันทุกคนครับ .....อ่านต่อ

19 กันยายน 2555 @ รู้ตัวว่ายังทำได้ไม่ดี ต้องพยายามมากว่านี้กับรายวิชา IM 613 Social and Cultural Processes in Environment ครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมอยกเขียนถึงรายวิชา IM 613 Social and Cultural Processes in Environment นี้มากๆ อีกวิชาหนึ่ง แต่ผมพยายามที่จะนึกถึงแนวการเขียนเนื้อหาในบทความพอสมควร อาจเป็นเพราะวิชานี้ไม่ง่ายนักที่จะเขียนถึง แม้แต่ตัวผมเองยังกำหนดหัวข้อให้ตัวเองยังไม่ลงตัวเสียที น้องๆ ที่เรียนด้วยกันผมก็สังเกตุเห็นว่า หลายคนเปลี่ยนหัวข้อ หลายคนก็ยังไม่ลงตัวเหมือนผม แต่ผมก็แน่วแน่หัวข้อหลักเรื่อง "แผงลอย" ซึ่งมีน้องแนน ที่ก็เลือกหัวข้อเดียวกัน .....อ่านต่อ

15 กันยายน 2555 @ วันนี้ตะลึงๆ กับผลงานน้องๆ มากๆ ในรายวิชา PL142 Fundamental Design in Built Environment : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้หลังช่วงเช้าเรียนวิชา PL141 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย เรียบร้อยแล้วก็เป็นประจำที่ผมจะขอทางแม่บ้านทานข้าวกลางวันในห้องเรียน 986 เป็นข้าวหมูกระเทียม กลิ่นฉุนกระเทียมมากๆ กับชานมเย็นเจ้าประจำ วันนี้ต้องรีบกินจนเสร็จเที่ยงครึ่ง เพราะว่าต้องรีบทำการบ้านที่ต้องส่งเมื่อคืนตอน 4 ทุ่ม กว่าจะส่งก็ปาเข้าไปบ่ายสามโมงกว่าครับ โดนหักคะแนนตามระเบียบ เพราะว่าผมยังเคลียร์เวลาของตัวเองไม่ลงตัวเสียทีครับ .....อ่านต่อ

15 กันยายน 2555 @ รวมยอดไปสำรวจสถานที่บริเวณ Food Center ตามห้างสรรพสินค้าในรายวิชา PL142 Fundamental Design in Built Environment : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้มีจังหวะเคลียร์บทความ จึงต้องรีบเขียนถึงบทความนี้ สืบเนื่องจากอาจารย์วิรัตน์ ท่านได้ให้พวกเราออกแบบร้านอาหาร และทำ presentation หน้าห้อง โดยครั้งสุดท้ายต้องทำ print out เป็น A2 จำนวน 2-4 แผ่น ตัวผมเองก็ค่อนข้างอ่อนเรื่องนี้มากๆ ยังเป็นเรื่องใหม่ สามารถดูสไลด์ (เป็นไฟล์ภาพ) ที่ผมนำเสนอหน้าห้อง ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ของการนำเสนอได้ที่ลิงก์นี้นะครับ ส่วนครั้งสุดท้ายผมยังหนักใจเรื่องเวลา เพราะทกรายวิชาก็มีการบ้านทั้งหมด และงานของตัวเองก็ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ .....อ่านต่อ

10 กันยายน 2555 @ วันนี้พวกเราได้รับการบ้านของรายวิชา IM 612 : Factors, Technologies and Innovation of Built Environment โดยกลุ่มเราได้งาน Book Store ครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ ลืมเล่าให้อ่านว่า ท่านอาจารย์วิรัตน์ ท่านเป็นคณะบดีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และถ้าผมจำไม่ผิด ตอนที่ผมถูกสัมภาษณ์เรื่องการขอทุน ท่านก็อยู่ในห้องด้วย และในวันนี้อาจารย์วิรัตน์ ก็ได้ให้การบ้านเราแล้ว หลังจากให้เราจัดกลุ่มเมื่อครั้งที่ผ่านมา มีการจับสลากแล้วกลุ่มเราก็ได้ โจทย์ Book Store/ Shop และให้ประชุมกลุ่มกันภายในชั่วโมงเลยประมาณ 30 นที ในชั่วโมงสุดท้าย ให้ทุกกลุ่มมา present ว่าจะเลือกทำแบรนด์อะไร .....อ่านต่อ

7 กันยายน 2555 @ ไปกินอาหารที่ร้านตำมั่วเพื่อเก็บข้อมูลไปทำสไลด์ในรายวิชา PL142 Fundamental Design in Built Environment ของการเรียนปริญญาโท ครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้มีภารกิจหลายอย่างมาก ทั้งต้องไปดู Terminal 21 ผมขอใช้คำว่า "ดู" คือไม่ได้ไปเที่ยวนะครับ และผมได้ถือโอกาสนัดปฐมนิเทศน้องๆ นักศึกษา จาก มศว.ประสานมิตรด้วยในโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษฯ แต่ว่าตอนเช้านี้ละสำคัญมากๆ คือต้องไปแวะกินข้าวที่ร้านตำมั่ว เพื่อจะได้มีข้อมูลไว้สำหรับ present งานในรายวิชา PL142Fundamental Design in Built Environment ของอาจารย์วิรัตน์ ในวันเสาร์ (วันรุ่งขึ้น) .....อ่านต่อ

5 กันยายน 2555 @ เรียนวิชา Social and Cultural Processes in Environmental Design แล้วอดใจไม่ไหวที่ต้องนำมาแบ่งปันเพื่อนๆ ครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการเรียนรายวิชา IM613  Social and Cultural Processes in Environmental Design ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท โดยอาจารย์ฤทธิรงค์ ซึ่งในครั้งแรกนั้นผมไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้ แน่นอนทำให้ผมอาจจะพิมพ์เนื้อหาลำบาก ปกติผมจะพิมพ์บทความออกมาได้ ก็ต่อเมื่อเห็นภาพถ่ายด้วย และวันนี้ก็ได้น้องพลอย (หัวหน้าห้อง) ช่วยถ่ายให้ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ .....อ่านต่ออ่านบทความทั้งหมด:  2 .. 1
Follow me on Twitter
Visit me on Facebook